Правила и услови

Добредојдовте во Винаријата Картал!

Овие одредби и услови ги прикажуваат правилата и прописите за користење на веб-страницата на КАРТАЛ ВИНО експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, лоцирана на https://kartal.com.mk/.

Со пристапување на оваа веб-локација претпоставуваме дека ги прифаќате овие одредби и услови. Не продолжувајте да ја користите винаријата Картал доколку не се согласувате да ги почитувате сите услови наведени на оваа страница.

Следната терминологија се однесува на овие Услови и правила, Изјава за приватност и Известување за одрекување одговорност и сите договори: „Клиент“, „Вие“ и „Ваш“ се однесуваат на вас, лицето се најавува на оваа веб-локација и е во согласност со условите и условите на компанијата . „Компанијата“, „Ние самите“, „Ние“, „Нашите“ и „Ние“ се однесуваат на нашата компанија. „Партија“, „Парти“ или „Нас“, се однесува и на Клиентот и на нас самите. Сите услови се однесуваат на понудата, прифаќањето и разгледувањето на плаќањето неопходни за преземање на процесот на нашата помош на Клиентот на најсоодветен начин за експресна цел за задоволување на потребите на Клиентот во однос на обезбедувањето на наведените услуги на Компанијата, во во согласност со и предмет на, преовладувачкото право на Холандија. Секоја употреба на горната терминологија или други зборови во еднина, множина, голема буква и/или тој/таа или тие се земаат како заменливи и затоа се однесуваат на истите.

Колачиња

 

Ние користиме колачиња. Со пристапот до Винаријата Картал, се согласивте да користите колачиња во договор со Политиката за приватност на КАРТАЛ ВИНО извоз импорт ДООЕЛ Скопје.

Повеќето интерактивни веб-локации користат колачиња за да ни дозволат да ги вратиме деталите на корисникот за секоја посета. Колачињата се користат од нашата веб-локација за да се овозможи функционалноста на одредени области за да им се олесни на луѓето што ја посетуваат нашата веб-локација. Некои од нашите партнери/рекламни партнери може да користат и колачиња.

Лиценца

 

Доколку не е поинаку наведено, КАРТАЛ ВИНО експорт-импорт ДООЕЛ Скопје и/или неговите даватели на лиценца ги поседуваат правата на интелектуална сопственост за целиот материјал на Винаријата Картал. Сите права на интелектуална сопственост се задржани. Можете да пристапите до ова од винаријата Картал за ваша лична употреба подложени на ограничувања поставени во овие правила и услови.

Не смеете:

Објавете повторно материјал од винаријата Картал
Продавајте, изнајмувајте или давајте подлиценца материјал од винаријата Картал
Репродуцирајте, дуплирајте или копирајте материјал од винаријата Картал
Прераспределете ја содржината од винаријата Картал
Овој договор ќе започне на датумот на овој договор. Нашите Услови и правила се создадени со помош на Генераторот на Услови и правила и Генераторот на Политика за приватност.

Делови од оваа веб-локација нудат можност за корисниците да објавуваат и разменуваат мислења и информации во одредени области на веб-страницата. КАРТАЛ ВИНО експорт-импорт ДООЕЛ Скопје не филтрира, уредува, објавува или прегледува Коментари пред нивното присуство на веб-страницата. Коментарите не ги одразуваат ставовите и мислењата на КАРТАЛ ВИНО експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, неговите застапници и/или подружници. Коментарите ги одразуваат ставовите и мислењата на лицето кое ги објавува своите ставови и мислења. Колку што е дозволено со важечките закони, КАРТАЛ ВИНО експорт-импорт ДООЕЛ Скопје нема да биде одговорна за коментарите или за каква било одговорност, штети или трошоци предизвикани и/или претрпени како резултат на каква било употреба и/или објавување на и/ или изглед на Коментарите на оваа веб-локација.

КАРТАЛ ВИНО експорт-импорт ДООЕЛ Скопје го задржува правото да ги следи сите коментари и да ги отстрани сите коментари кои може да се сметаат за несоодветни, навредливи или да предизвикаат прекршување на овие Услови и правила.

Вие гарантирате и застапувате дека:

Имате право да ги објавувате коментарите на нашата веб-страница и ги имате сите потребни лиценци и согласности за тоа;
Коментарите не навлегуваат во право на интелектуална сопственост, вклучително и без ограничување авторски права, патент или заштитен знак на трета страна;
Коментарите не содржат клеветнички, клеветнички, навредлив, непристоен или на друг начин незаконски материјал што претставува нарушување на приватноста
Коментарите нема да се користат за барање или промовирање бизнис или обичај или презентирање комерцијални активности или незаконски активности.
Со ова, на КАРТАЛ ВИНО експорт-импорт ДООЕЛ Скопје му доделувате неексклузивна лиценца за користење, репродуцирање, уредување и овластување други да користат, репродуцираат и уредуваат кој било од вашите коментари во која било форма, формати или медиум.

Хиперврска до нашата содржина

 

Следниве организации може да се поврзат до нашата веб-страница без претходно писмено одобрение:

Владини агенции;
Пребарувачите;
Новински организации;
Дистрибутерите на онлајн директориуми може да се поврзат со нашата веб-локација на ист начин како што хиперлинкуваат до веб-страниците на други наведени бизниси; и
Акредитирани бизниси низ целиот систем, освен што бараат непрофитни организации, добротворни трговски центри и добротворни групи за собирање средства кои можеби нема да се хиперлинкуваат до нашата веб-страница.

Овие организации може да се поврзат до нашата почетна страница, до публикации или до други информации за веб-локацијата се додека врската: (а) не е на кој било начин измамен; (б) не имплицира лажно спонзорство, одобрување или одобрување на поврзувачката страна и нејзините производи и/или услуги; и (в) се вклопува во контекстот на страницата на поврзувачката страна.

Може да разгледаме и одобриме други барања за поврзување од следниве видови организации:

вообичаено познати извори на информации за потрошувачите и/или деловните информации;
dot.com заедница сајтови;
здруженија или други групи кои претставуваат добротворни организации;
дистрибутери на онлајн директориуми;
интернет портали;
сметководствени, правни и консултантски фирми; и
образовните институции и трговските здруженија.
Ќе ги одобриме барањата за поврзување од овие организации ако одлучиме дека: (а) врската нема да не натера да изгледаме неповолно кон себе или кон нашите акредитирани бизниси; (б) организацијата нема никакви негативни записи кај нас; (в) користа за нас од видливоста на хиперврската го компензира отсуството на КАРТАЛ ВИНО експорт-импорт ДООЕЛ Скопје и (г) врската е во контекст на општи информации за ресурсите.

Овие организации може да се поврзат до нашата почетна страница се додека врската: (а) не е на кој било начин измамен; (б) не имплицира лажно спонзорство, одобрување или одобрување на поврзувачката страна и нејзините производи или услуги; и (в) се вклопува во контекстот на страницата на поврзувачката страна.

Доколку сте една од организациите наведени во став 2 погоре и сте заинтересирани да се поврзете со нашата веб-страница, мора да не информирате со испраќање е-пошта до КАРТАЛ ВИНО експорт импорт ДООЕЛ Скопје. Вклучете го вашето име, името на вашата организација, информациите за контакт, како и URL-то на вашата страница, списокот на какви било URL-адреси од кои имате намера да се поврзете до нашата веб-локација и списокот на URL-адресите на нашата страница до кои сакате да врска. Почекајте 2-3 недели за одговор.

Одобрените организации можат хиперлинк до нашата веб-страница на следниов начин:

Со користење на нашето корпоративно име; или
Со користење на единствениот локатор на ресурси што е поврзан со; или
Употребата на кој било друг опис на нашата веб-локација е поврзана со тоа има смисла во контекстот и форматот на содржината на страницата на поврзувачката страна.
Нема да биде дозволено користење на логото на КАРТАЛ ВИНО експорт импорт ДООЕЛ Скопје или други уметнички дела за поврзување без договор за лиценца за трговска марка.

iFrames

 

Без претходно одобрување и писмена дозвола, не смеете да креирате рамки околу нашите веб-страници кои на кој било начин ја менуваат визуелната презентација или изгледот на нашата веб-страница.

Одговорност за содржината

 

Ние нема да бидеме одговорни за која било содржина што се појавува на вашата веб-страница. Се согласувате да не заштитите и да не браните од сите тврдења што се појавуваат на вашата веб-локација. Ниту една врска(и) не треба да се појавуваат на која било веб-страница што може да се толкува како клевета, непристојна или криминална, или која ги прекршува, на друг начин крши или застапува прекршување или друго прекршување на правата на трета страна.

Вашата приватност
Ве молиме прочитајте ја Политиката за приватност

Резервација на права

Го задржуваме правото да бараме да ги отстраните сите врски или која било одредена врска до нашата веб-страница. Вие одобрувате веднаш да ги отстраните сите врски до нашата веб-страница на барање. Исто така, го задржуваме правото да ги измениме овие услови и правилата за поврзување во секое време. Со континуирано поврзување со нашата веб-локација, вие се согласувате да се обврзувате и да ги следите овие услови за поврзување.

Отстранување на врски од нашата веб-страница

 

Доколку најдете некоја врска на нашата веб-страница која е навредлива од која било причина, можете слободно да контактирате и да не информирате во секој момент. Ќе ги разгледаме барањата за отстранување на врски, но не сме обврзани или да ви одговориме директно.

Ние не гарантираме дека информациите на оваа веб-локација се точни, не гарантираме за нејзината комплетност или точност; ниту пак ветуваме дека ќе се погрижиме веб-локацијата да остане достапна или дека материјалот на веб-локацијата е ажуриран.

Одрекување од одговорност

 

До максималниот степен дозволен со применливиот закон, ги исклучуваме сите застапувања, гаранции и услови кои се однесуваат на нашата веб-локација и користењето на оваа веб-локација. Ништо во ова одрекување нема да:

  • ограничување или исклучување на нашата или вашата одговорност за смрт или лична повреда;
  • ограничување или исклучување на нашата или вашата одговорност за измама или лажно лажно претставување;
  • ограничете која било од нашите или вашите обврски на кој било начин што не е дозволен според важечкиот закон; или
  • исклучете која било наша или ваша обврска што не може да биде исклучена според важечкиот закон.
  • Ограничувањата и забраните на одговорност поставени во овој Дел и на друго место во ова одрекување: (а) се предмет на претходниот став; и (б) ги регулира сите обврски кои произлегуваат од одрекувањето, вклучувајќи ги обврските кои произлегуваат од договорот, во деликт и за прекршување на законската должност.

Сè додека веб-страницата и информациите и услугите на веб-страницата се обезбедуваат бесплатно, ние нема да бидеме одговорни за каква било загуба или штета од каква било природа.