Ул. 1519, бр. 7, Скопје, Северна Македонија

нашите контакт информации

Ул. 1519, бр. 7, Скопје, Македонија
Тел. + 389 (0)70 262829, (0)70 242419
E-mail: info@kartal.com.mk

Имаш прашање?